DISCLAIMER

Disclaimer voor QforIT.com

QforIT B.V. (Kamer van Koophandel: kvk), hierna te noemen QforIT, verleent u hierbij toegang tot QforIT.com en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

QforIT behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op QforIT.com is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van QforIT B.V..

Beperkte aansprakelijkheid

QforIT spant zich in om de inhoud van QforIT.com zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op QforIT.com aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van QforIT.

In het bijzonder zijn alle prijzen op QforIT.com onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op QforIT.com opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan QforIT nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij QforIT.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van QforIT, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.